Course curriculum

 1. 1
  • Papa Makua Level 1 - Ha'awina 1

 2. 2
  • Papa Makua Level 1 - Ha'awina 2

 3. 3
  • Papa Makua Level 1 - Ha'awina 3

 4. 4
  • Papa Makua Level 1 - Ha'awina 4

 5. 5
  • Papa Makua Level 1 - Haʻawina 5

 6. 6
  • Papa Makua Level 1 - Ha'awina 6

 7. 7
  • Papa Makua Level 1 - Ha'awina 7

 8. 8
  • Papua Makua Level 1 - Ha'awina 8

 9. 9
  • Papua Makua Level 1 - Ha'awina 9

 10. 10
  • Papa Makua Haʻawina 10

 11. 11
  • Papa Makua Ha'awina - 11

 12. 12
  • Papa Makua Ha'awina - 12